Naprawy pogwarancyjne

Przy realizacji każdej usługi serwisowej nasi specjaliści wykonują rutynową konserwację urządzenia.

Każdego Klienta, który dokona zgłoszenia naprawy zawsze informujemy o przewidywanym okresie i kosztach usługi serwisowej.

Jeśli naprawa urządzenia się przedłuża, zapewniamy Klientowi drukarkę zastępczą. Nasi fachowcy serwisowi dostarczą sprzęt i zainstalują w biurze Klienta, by jego firma nie była narażona na przestoje w pracy. 
Naprawy dotyczą wszystkich urządzeń drukających z zakresu:

Podczas każdego serwisu drukarki nasi specjaliści stosują oryginalne części zamienne. Dzięki temu przedłużamy żywotność sprzętu i zapewniamy profesjonalne zaplecze serwisowe dla Twojej drukarki.