Jak zgłosić serwis

Prosimy o przygotowanie następujących informacji przed dokonaniem zgłoszenia:

1. Numer NIP przedsiębiorstwa

2. Typ, model, producent drukarki (opcjonalnie nr seryjny)

3. Dokładny opis usterki

4. Rodzaj stosowanych materiałów

5. Czy urządzenie jest na gwarancji producenta?


Następnie prosimy o kontakt z centrum serwisowym tel. (32) 359 37 59. Konsultant przyjmie zlecenie oraz prześle potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową, ustali termin odbioru sprzętu lub wizyty serwisanta.


Po dostarczeniu sprzętu do serwisu i zdiagnozowaniu usterki, otrzymacie Państwo ekspertyzę z szczegółową wyceną usługi serwisowej oraz informacje o przewidywanym okresie naprawy. Po akceptacji przesłanej ekspertyzy przystępujemy do naprawy. Po zakończeniu naprawy zostaniecie Państwo poinformowani o zakończeniu serwisu i zostanie ustalony termin odbioru lub dostawy poserwisowego sprzętu.  


Ważna informacja


Odbiór urządzeń - przed wydaniem sprzętu prosimy o przekazanie pracownikowi działu serwisu szczegółowych informacji o uszkodzeniu, a jeśli to możliwe przygotowanie wydruków testowych. Drukarkę należy przekazać wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych a w przypadku drukarek atramentowych również wraz z zasilaczem.
Serwis u klientaw przypadku świadczenia serwisu w Państwa siedzibie prosimy o przygotowanie stanowiska w następujący sposób: stabilny stół lub biurko powinno być uprzątnięte i odpowiednio zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz posiadać bezpośredni dostęp do sieci elektrycznej i odpowiednie oświetlenie. Serwisant może poprosić o dostęp do bieżącej wody celem wymycia elementów urządzenia. Podczas naprawy mogą być użyte preparaty chemiczne o intensywnym zapachu, dlatego zalecamy odizolowanie miejsca pracy serwisanta lub dokładne wywietrzenie pomieszczeń po zakończonej naprawie serwisowej. Jeśli naprawa urządzenia w siedzibie użytkownika nie będzie możliwa lub stanowisko zostanie niewłaściwie przygotowane, urządzenie zostanie zabrane do serwisu.
Dostawa sprzętuserwisant dostarczający sprzęt nie ma uprawnień do jego instalacji. Jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż 5 stopni C proszę nie podłączać odebranego z naprawy sprzętu przez co najmniej 1 godzinę lub do momentu nabrania temperatury pokojowej. Podpisanie protokołu odbioru sprzętu jest równoznaczne z jego fizycznym odbiorem, a w przypadku wykonania usługi na miejscu stanowi potwierdzenie poprawnie wykonanej usługi serwisowej. Podstawą reklamacji są nienaruszone plomby serwisowe.